ส่งข้อมูล

สำหรับการหารือของหน่วยงานที่พบปัญหา หรือข้อสงสัย ที่ต้องการคำตอบ เร่งด่วน ให้ส่งไฟล์หนังสือหารือ หรือเลขที่หนังสือหารือ โดยระบุ Address ของผู้หารือ เพื่อติดต่อกลับ พร้อมสรุปประเด็นหารือ ส่วนเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสุขภาพ ให้หารือที่ Webboard กลาง สปสช.

ตั้งหัวข้อใหม่

ขณะที่สิทธิว่าง สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองที่ รพ.ภูมิพลได้ไหมครับ 0 4
02/10/2563 14:32 น.
โดย นายพรชัย กิตติสาโรจน์
ขณะที่สิทธิว่าง สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองที่ รพ.ภูมิพลได้ไหมครับ 0 2
02/10/2563 14:20 น.
โดย นายพรชัย กิตติสาโรจน์
ผู้ประกันตนถูกละเมิดสืทธืิเรียกเก็บค่าบริการพยาบาล 110 บาท 0 3
26/02/2562 01:15 น.
โดย
ขอระเบียบการบริหารงานบุคคลของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0 40
28/09/2561 10:54 น.
โดย น.ส.อินทิรา ปัญญาธรรมกุล
ขอใบส่งตัวจากคลินิกไม่เคยได้ 0 100
03/01/2561 14:16 น.
โดย
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้า รพ.เอกชน ต้องจ่ายค่ารักษาหรือไม่ (มีสิทธิประกันสุขภาพ) 0 130
31/03/2558 11:29 น.
โดย สมเกียรติ
การเบิกเงินสำรองจ่ายการรักษาอุบัติเหตุของ รพเอกชน ข้าราชการบำนาญ 0 136
09/01/2557 21:05 น.
โดย นายศรชัย เมียนเกิด
ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารของบัญชี 6 0 138
05/06/2556 19:45 น.
โดย คำรพ พรรณราย
ทดสอบ 0 134
09/03/2555 11:28 น.
โดย
ทดสอบส่งขอมูล 7 161
23/09/2564 14:56 น.
โดย
หน้า  1 |
[1/1