ร่วมแสดงความคิดเห็น

สำหรับการหารือของหน่วยงานที่พบปัญหา หรือข้อสงสัย ที่ต้องการคำตอบ เร่งด่วน ให้ส่งไฟล์หนังสือหารือ หรือเลขที่หนังสือหารือ โดยระบุ Address ของผู้หารือ เพื่อติดต่อกลับ พร้อมสรุปประเด็นหารือ ส่วนเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสุขภาพ ให้หารือที่ Webboard กลาง สปสช.

ตั้งหัวข้อใหม่

การจัดทำหนังสือคู่มือการดำเนินงาน.ม.41 6 11
23/09/2564 14:36 น.
โดย test
ระเบียบสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการของสำนักงาน 6 89
03/06/2561 16:06 น.
โดย นายเสกสรรค์ กันยาสาย
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ 6 143
22/10/2558 13:22 น.
โดย นายสุรศักดิ์ ประดับศรี
บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ(STP) สิทธิเบิกกลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข(ST) ใช้สิทธิ ม.41 ได้ไหม 0 148
26/08/2558 09:17 น.
โดย
การเบิกค่าห้องพิเศษ 7 129
27/09/2564 11:00 น.
โดย
สถานีอนามัยส่งแผนงานโครงการไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากกองทุน 6 134
29/06/2558 09:19 น.
โดย เสกสรรค์ (ผู้ดูแลระบบ)
การใช้เงินบริหารจัดการ(บัญชี ๗) 6 124
29/06/2558 09:21 น.
โดย เสกสรรค์ (ผู้ดูแลระบบ)
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ 6 1
22/06/2557 23:31 น.
โดย พนอม
ไม่ทราบว่ามีหนังสือประกาศยกเลิกสำนักงานสาขาจังหวัดหรือไม่คะ 6 136
20/07/2558 15:34 น.
โดย เสกสรรค์ (ผู้ดูแลระบบ)
ประกาศ กสธ.อัตราเบี้ยประชุม(ฉบับที่2) 6 144
31/03/2557 15:58 น.
โดย นายเสกสรรค์ กันยาสาย
หน้า  1 | 2 |
[1/2