25/07/2562
ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนา ม.41 ภาคกลาง จ.อยุธยา