03/06/2561
ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนา "การพิจารณามาตรา ๔๑ ให้ชอบด้วยกฎหมาย" วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

 

การประชุมสัมมนา”พิจารณามาตรา 41 ให้ชอบด้วยกฎหมาย” ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภามคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ รร.พูลแมน ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น

สำนักกฎหมายในฐานtผู้จัดงาน  ได้รับเกียรติจาก นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โดยมี คณะอนุกรรมการ ม. 41 
จาก เขตพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี,เขต 9 นครราชสีมา

และเขต 10 อุบลรวม 20 จังหวัด มาร่วมการประชุม ทั้งนีh เพื่อได้รับทราบข้อมูล แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพ

และจะได้ดำเนินการในพื้นที่ของตนต่อไป