20/03/2561
ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนา "การช่วยเหลือผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ" ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

♦♦♦♦♦ ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนา"การช่วยเหลือผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ" ♦♦♦♦♦

ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ