25/10/2560
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงาน และผู้ที่มีคุณสมบัติด้านอายุและวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศและมีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

เอกสารที่แนบมา : 172708_ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ.pdf,