15/11/2554
สรุปการกระทำที่เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายคอมพิวเตอร์(ภาษาชาวบ้าน)

-

เอกสารที่แนบมา : สรุปการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์(ภาษาชาวบ้าน).doc,