15/11/2554
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(วิชาการ)

-

เอกสารที่แนบมา : คำอธิบายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐.zip,