15/11/2554
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

-

เอกสารที่แนบมา : พรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์%20พ.ศ.%20๒๕๕๐.pdf,